nazivbible

Локација:

Трг Слободe бб
32230 Гуча, Србија

Телефон:  032/855-788

Наша издања

„ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ У ДРАГАЧЕВУ У 19. ВЕКУ“

Ковиљка Летић

 

Овом књигом Ковиљка Летић ишла је трагом Протићевих сазнања, али их је знатно допунила. Она се претходно бавила, и о томе објавила књиге, историјат школства у Чачанском крају, а потписује и један роман.

Историјат манастира и цркава у Драгачеву у 19. веку , расветљава Ковиљка Летић у овој монографији користећи превасходно архивску грађу, и неку на коју до сада други аутори нису имали на увид. (...) Сем тога, Ковиљка Летић, исписује биографије и других знаменитих свештеника и монаха.

Као што су преживели, снагом података из архивске грађе, делом и расположиве литературе, расветљено у овој књизи, коју препоручујем за објављивање.

 

Радован М. Маринковић

НАСТИРИ У ДРАГАЧЕВУ У 19. ВЕКУ“

Ковиљка Летић

 

Овом књигом Ковиљка Летић ишла је трагом Протићевих сазнања, али их је знатно допунила. Она се претходно бавила, и о томе објавила књиге, историјат школства у Чачанском крају, а потписује и један роман.

Историјат манастира и цркава у Драгачеву у 19. веку , расветљава Ковиљка Летић у овој монографији користећи превасходно архивску грађу, и неку на коју до сада други аутори нису имали на увид. (...) Сем тога, Ковиљка Летић, исписује биографије и других знаменитих свештеника и монаха.

Као што су преживели, снагом података из архивске грађе, делом и расположиве литературе, расветљено у овој књизи, коју препоручујем за објављивање.

 

Радован М. Маринковић

Локација:

Трг Слободе бб
Гуча, Србија

E - mail:

bibliotekaguca@gmail.com

Телефон:

032/855-788

Copyright © 2023, Библиотека општине Лучани, Гуча. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu